Aktualności

Aktualności

Zamówienia w praktyce2019-05-11

UZP: skan oferty spełnia wymogi ustawowe i wiąże zamawiającego

W dniu 19 kwietnia 2019 r. na stronie Urzędu Zamówień Publicznych opublikowano opinię dot. dopuszczalności stosowania skanu oferty »

Energetyka2019-04-01

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

Duża liczba przepisów prawnych, ich niespójność i niejednoznaczność, jak i liczne, nieraz uciążliwe obowiązki nakładane na obywateli i »

Zamówienia w praktyce2019-03-28

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych na gruncie PZP

W dniu 22 lutego 2019 r. została uchwalona Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia »

Aktualności2019-03-21

Portal Zamówienia.org.pl objął Patronatem Medialnym V edycję Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego „Prawo z Energią”

Celem Konkursu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat prawa energetycznego w Polsce oraz podwyższanie kwalifikacji przyszłych prawników. W tym »

Aktualności2019-03-14

Obchody 100-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Portal Zamówienia.org.pl objął Patronatem Medialnym obchody 100-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1 »

Aktualności2019-02-27

Komisja Europejska prowadzi konsultacje w sprawie roli waluty euro w obszarze energii

UE jest największym importerem energii na świecie, ponieważ importuje ok. 90 % potrzebnej ropy naftowej i ok. 70 »

Aktualności2019-02-19

Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych

18 kwietnia 2019 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia z dnia 9 listopada 2018 r. o »

Aktualności2019-02-13

Najnowsze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące rażąco niskiej ceny

Na podstawie najnowszego orzecznictwa KIO można wskazać na następujące wnioski dotyczące zagadnień rażąco niskiej ceny: Zgodnie z art. »

Aktualności2019-02-07

Zmiana cen energii elektrycznej w umowach o zamówienie publiczne

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o »