Aktualności

Aktualności

Zamówienia współfinansowane z UE2018-01-09

Taryfikator korekt finansowych – część 3: korekty w wysokości 10% i 5%

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień wartość korekty finansowej może zostać obniżona, jeżeli anulowanie całości współfinansowania UE lub całości wydatków kwalifikowalnych jest niewspółmierne do charakteru i wagi nieprawidłowości indywidualnej, w szczególności w przypadku »

Aktualności2017-12-21

Nowe obowiązki administratorów danych osobowych w świetle Rozporządzenia RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego Rozporządzeniem RODO), na administratorach danych osobowych spoczywać »

Energetyka2017-12-08

Nowe obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w projekcie ustawy o elektromobilności

W związku z zakończeniem konsultacji publicznych projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, opublikowano nową wersję projektu tej »

Energetyka2017-12-07

Obowiązki operatora systemu dystrybucyjnego gazowego w zakresie rozwoju i funkcjonowania infrastruktury wynikające z projektu ustawy o elektromobilności

Projekt ustawy o elektromobilności przewiduje nałożenie na operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych oraz gazowych szeregu nowych obowiązków związanych z »

Energetyka2017-12-05

Ekwiwalentność kontraktu OTC względem kontraktu zawieranego w systemie obrotu jako przesłanka uznania za instrument finansowy na gruncie pakietu regulacji MIFID II

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz »

Zamówienia współfinansowane z UE2017-12-04

Taryfikator korekt finansowych – część 2: korekty w wysokości 25%

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, wartość korekty finansowej może zostać obniżona, jeżeli anulowanie całości współfinansowania UE lub całości wydatków kwalifikowalnych jest niewspółmierne do charakteru i wagi nieprawidłowości indywidualnej, w szczególności w przypadku »

Aktualności2017-11-30

Nowe zasady ochrony danych osobowych – Rozporządzenie RODO i jego podstawowe wymogi

25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (które obowiązuje już od maja 2016), zwane powszechnie Rozporządzeniem RODO. Jego przepisy stosuje »

Energetyka2017-11-29

Zmiany w zasadach funkcjonowania giełdy gazu w związku z implementacją MIFID II

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz »

Zamówienia współfinansowane z UE2017-11-27

Taryfikator korekt finansowych – część 1: korekty w wysokości 100%

Od dnia 4 marca 2016 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie »

Energetyka2017-11-20

Zmiany w Prawie energetycznym przewidziane w projekcie ustawy o elektromobilności

Niniejszy artykuł jest jednym z serii publikacji dotyczących ustawy o elektromobilności. Z pozostałymi można zapoznać się na Portalu »