Orzecznictwo

Orzecznictwo

Zamówienia w praktyce2017-08-02

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy realizacji usług lub robót budowlanych – art. 29 ust. 3a PZP

Od dnia wejścia w życie nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r. obowiązuje nowy art. 29 ust. 3a »

Zamówienia w praktyce2017-07-11

Wpływ wykonawcy na treść umowy o zamówienie publiczne

Umowa w sprawie zamówienia publicznego przez wzgląd na swój charakter oraz treść przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych mających »

Zamówienia w praktyce2017-06-14

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – wyrok KIO

Na mocy nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r. ustawodawca doprecyzował zakres informacji, jakie powinny znaleźć się w »

Zamówienia w praktyce2017-06-01

Zmiana treści SIWZ prowadząca do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu

O zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym pisaliśmy we wcześniejszym artykule: link, natomiast w niniejszym artykule odniesiemy się »

Zamówienia w praktyce2017-03-23

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Zamawiający w praktyce udzielania zamówień publicznych często spotyka się z sytuacją, kiedy musi zmienić treść ogłoszenia o postępowaniu »

Zamówienia w praktyce2017-03-03

Pełnomocnictwo i prokura w zamówieniach publicznych

Właściwe umocowanie osób – zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy, jest niezwykle istotne dla zapewnienia ważności z »

Zamówienia w praktyce2017-02-16

Oferty równoważne w zamówieniach publicznych

 Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP, przedmiot zamówienia nie może być opisywany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że wystąpią trzy poniższe warunki łącznie: jest to »

Zamówienia w praktyce2017-01-10

Konsekwencje nieskierowania przez wykonawcę wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ na etapie postępowania

W zamówieniach publicznych w wielu sytuacjach obowiązuje zasada, że wszelkie wątpliwości w postępowaniu powinny być interpretowane na korzyść »

Zamówienia w praktyce2016-11-17

Podmiotowe kryterium oceny ofert

Zgodnie z podstawową dla udzielania zamówień normą wyrażoną w art. 91 ust. 3 ustawy Pzp kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, … »

Orzecznictwo2016-07-07

Istotna zmiana umowy w zamówieniach publicznych – nowelizacja, orzecznictwo i opinia UZP

Instytucja niedozwolonej zmiany umowy w prawie zamówień publicznych została już omówiona w artykule opublikowanym na Portalu Zamowienia.org.pl w »