Zamówienia w praktyce

Praktycznie o zamówieniach publicznych

Zamówienia w praktyce2019-08-13

Umowy w świetle projektu nowego Prawa zamówień publicznych

12 lipca 2019 r. do Sejmu wpłynął projekt nowego Prawa zamówień publicznych (druk nr 3624), odbyło się już »

Zamówienia w praktyce2019-05-11

UZP: skan oferty spełnia wymogi ustawowe i wiąże zamawiającego

W dniu 19 kwietnia 2019 r. na stronie Urzędu Zamówień Publicznych opublikowano opinię dot. dopuszczalności stosowania skanu oferty »

Zamówienia w praktyce2019-03-28

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych na gruncie PZP

W dniu 22 lutego 2019 r. została uchwalona Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia »

Zamówienia w praktyce2018-09-19

Podział zamówienia na części – obowiązek czy uprawnienie zamawiającego? Najnowsze orzecznictwo

Art. 36 aa ust. 1 ustawy PZP wprowadzony nowelizacją z dnia 22 czerwca 2016 r. stanowi, że zamawiający może podzielić zamówienie na części. Zgodnie natomiast z art. 96 ust. 1 pkt 11 PZP w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza protokół, zawierający m.in. powody niedokonania podziału zamówienia na części. Regulacja ta jest transpozycją »

Zamówienia w praktyce2018-09-05

Zmiana terminu wejścia w życie pełnej elektronizacji zamówień publicznych

W dniu 22 sierpnia 2018 r., Dz.U. poz. 1603, opublikowana została ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Podstawowym celem najnowszej zmiany przepisów w zakresie zamówień publicznych jest przesunięcie w czasie obowiązku elektronizacji zamówień – jednak »

Zamówienia w praktyce2018-05-21

Projektowana ustawa o jawności życia publicznego a PZP

Szeroko komentowany projekt ustawy o jawności życia publicznego nadal znajduje się na etapie prac rządowych, mimo planów wejścia w życie z początkiem marca 2018 r. nie trafił jeszcze do porządku prac sejmowych. Obecny projekt obejmuje m.in. regulację statusu sygnalisty, znaczne rozszerzenie kręgu osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych, a także ograniczenie możliwości wykonywania dodatkowych odpłatnych »

Zamówienia w praktyce2018-04-05

Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych a Rozporządzenie RODO

W artykule „Nowe obowiązki administratorów danych osobowych w świetle Rozporządzenia RODO” omówione zostały obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie RODO), które wejdzie »

Zamówienia współfinansowane z UE2018-01-09

Taryfikator korekt finansowych – część 3: korekty w wysokości 10% i 5%

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień wartość korekty finansowej może zostać obniżona, jeżeli anulowanie całości współfinansowania UE lub całości wydatków kwalifikowalnych jest niewspółmierne do charakteru i wagi nieprawidłowości indywidualnej, w szczególności w przypadku »

Zamówienia współfinansowane z UE2017-12-04

Taryfikator korekt finansowych – część 2: korekty w wysokości 25%

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, wartość korekty finansowej może zostać obniżona, jeżeli anulowanie całości współfinansowania UE lub całości wydatków kwalifikowalnych jest niewspółmierne do charakteru i wagi nieprawidłowości indywidualnej, w szczególności w przypadku »