Zamówienia sektorowe

Zamówienia sektorowe

Zamówienia w praktyce2019-08-13

Umowy w świetle projektu nowego Prawa zamówień publicznych

12 lipca 2019 r. do Sejmu wpłynął projekt nowego Prawa zamówień publicznych (druk nr 3624), odbyło się już »

Zamówienia w praktyce2017-04-28

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Rozdział dotyczący udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi (dalej jako „usługi społeczne”) został wprowadzony do »

Zamówienia w praktyce2017-03-23

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Zamawiający w praktyce udzielania zamówień publicznych często spotyka się z sytuacją, kiedy musi zmienić treść ogłoszenia o postępowaniu »

Zamówienia w praktyce2016-09-07

Zamówienia sektorowe w liczbach – dane ze sprawozdania UZP za 2015 r.

Dnia 25 lipca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2015 r. Jak wskazano w Sprawozdaniu, w zeszłym roku zamawiający udzielający zamówień sektorowych stanowili 1,76% ogółu zamawiających, którzy złożyli roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach zgodnie z art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych. W roku 2015 na »

Zamówienia w praktyce2016-08-31

Zamówienia sektorowe po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Najnowsza nowelizacja Prawa zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 r. (a o której mowa była »

Zamówienia sektorowe2016-02-22

System kwalifikowania wykonawców – zamówienia sektorowe

Ustawa PZP daje zamawiającemu sektorowemu możliwość ustanowienia systemu kwalifikowania wykonawców. Czemu służyć ma takie rozwiązanie przyjęte w polskiej »

Zamówienia sektorowe2015-09-16

Zamówienia sektorowe w liczbach – dane ze sprawozdania UZP za 2014 r.

4,399 mld zł[1] – to największa wartość zamówienia udzielonego przez zamawiającego sektorowego (TAURON Wytwarzanie S.A) w 2014 r. »

Zamówienia sektorowe2015-07-20

Spółki obrotu energią elektryczną prowadzą działalność sektorową w rozumieniu ustawy PZP

Wyrok WSA z dnia 6 maja 2015 r., sygn. akt: V Sa/Wa 2794/14 Spór między Spółką E. S.A. »

Zamówienia sektorowe2015-07-14

Wyłączenie stosowania zamówień publicznych przez zamawiających sektorowych na podstawie art. 138 ust. 1 PZP

Urząd Zamówień Publicznych w jednej z opinii (zawartej w Informatorze UZP 11/2012) przeanalizował kwestię możliwości wyłączenia stosowania ustawy »

Zamówienia sektorowe2015-06-18

Możliwości zastosowania art. 138a PZP przez zamawiających sektorowych

Art. 138a PZP zawiera bardzo istotne wyłączenia przedmiotowe ze stosowania ustawy, dotyczące udzielania zamówień sektorowych, a związane z »