Aktualności

Aktualności

Zamówienia w praktyce2023-01-13

Plan postępowań w Prawie zamówień publicznych

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej PZP) reguluje kwestię planu postępowań o udzielenie »

Aktualności2022-09-21

Kongres Nowej Mobilności 2022

W dniach 12-14 września 2022 r. odbyła się w Łodzi 3. edycja Kongresu Nowej Mobilności – jednego z »

Aktualności2022-08-30

Portal Zamówienia.org.pl patronem medialnym Kongresu Nowej Mobilności 2022

Z wielką przyjemnością informujemy, że Portal Zamówienia.org.pl objął patronatem medialnym Kongres Nowej Mobilności 2022. Wydarzenie organizowane jest przez »

Zamówienia w praktyce2022-07-08

Katalog klauzul abuzywnych w Prawie Zamówień Publicznych

Regulacja obejmująca katalog klauzul abuzywnych została wprowadzona ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (PZP) »

Zamówienia w praktyce2022-03-30

Etapy prowadzenia postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji i w trybie podstawowym z negocjacjami

Ustawa z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (PZP) wprowadziła dla postępowań o udzielenie zamówienia klasycznego »

Aktualności2022-02-08

Klauzula waloryzacyjna jako obligatoryjny element umowy

Klauzula waloryzacyjna jako obligatoryjny element umowy w sprawie zamówienia publicznego została uregulowana w art. 439 ustawy z dnia »

Zamówienia w praktyce2021-10-08

Oświadczenia załączane do oferty i wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Większość dokumentów w postępowaniu składana jest dopiero w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej »

Aktualności2021-09-14

Odrębności postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym

Progi unijne stanowią minimalne wartości zamówienia, dla których stosuje się przepisy dotyczące zamówień klasycznych o wartości równej lub »

Zamówienia w praktyce2021-09-01

Wyłączenie osób z wykonywania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych

W przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (PZP) wprowadzone zostały nowe zasady składania »

Zamówienia w praktyce2021-08-17

Zielone zamówienia publiczne w nowym Prawie zamówień publicznych

Potrzeba ochrony klimatu w coraz większym stopniu wpływa na działania władz publicznych. Pod wpływem prawodawstwa unijnego, ustawodawca postanowił »