Aktualności

Aktualności

Zamówienia w praktyce2021-05-14

Polubowne rozwiązywanie sporów w zamówieniach publicznych

Ustawa – Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (PZP), która weszła w życie 1 stycznia »

Zamówienia w praktyce2021-05-07

Termin składania ofert w postępowaniach na usługi społeczne prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego

Wyjątkowy charakter usług społecznych spowodował, że na gruncie ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo »

Aktualności2021-04-30

Dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne po upływie umownego terminu wykonania zamówienia

Urząd Zamówień Publicznych (UZP) wydał opinię dotyczącą dopuszczalności zmiany umowy o zamówienie publiczne po upływie umownego terminu wykonania »

Zamówienia w praktyce2021-04-27

Stosowanie art. 15r oraz art. 15r(1) ustawy o COVID do umów o zamówienie publiczne zawieranych na gruncie poprzedniej ustawy Pzp

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID »

Orzecznictwo2021-04-13

Termin na złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SWZ

W ustawie z dnia 11 września 2019 r. – nowym Prawie zamówień publicznych (nPZP) zmieniono nazwę  „specyfikacji istotnych »

Aktualności2021-04-02

Podmiot prywatny, działający w oparciu o koncesję dotyczącą produkcji i dystrybucji energii elektrycznej jako zamawiający sektorowy

Mimo że ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (PZP) miała długie vacatio legis, »

Zamówienia w praktyce2021-01-14

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Nowe Prawo zamówień publicznych w kontekście legalizacji UE – rozwiązania dla przedsiębiorców od stycznia 2021 roku”

Katarzyna Dziąćko, ekspert ds. zamówień publicznych W&W, poprowadzi szkolenie „Nowe Prawo zamówień publicznych w kontekście legalizacji UE – »

Zamówienia w praktyce2020-12-09

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Nowe prawo zamówień publicznych – nowe rozwiązania dla przedsiębiorców, w szczególności MŚP”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu „Nowe prawo zamówień publicznych – nowe rozwiązania dla przedsiębiorców, w szczególności MŚP”, »

Zamówienia w praktyce2020-07-10

Kolejne zmiany dotyczące udzielania zamówień publicznych w okresie epidemii wprowadzone Tarczą 4.0

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 »

Zamówienia w praktyce2020-06-01

Nowe zasady prowadzenia postępowań odwoławczych w związku z epidemią COVID-19

Po prawie dwumiesięcznym okresie zawieszenia rozpraw i posiedzeń jawnych przed Krajową Izbą Odwoławczą, Izba ponownie zaczęła orzekać na »