Zamówienia w praktyce

Praktycznie o zamówieniach publicznych

Zamówienia w praktyce2021-10-08

Oświadczenia załączane do oferty i wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Większość dokumentów w postępowaniu składana jest dopiero w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej »

Zamówienia w praktyce2021-09-01

Wyłączenie osób z wykonywania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych

W przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (PZP) wprowadzone zostały nowe zasady składania »

Zamówienia w praktyce2021-08-17

Zielone zamówienia publiczne w nowym Prawie zamówień publicznych

Potrzeba ochrony klimatu w coraz większym stopniu wpływa na działania władz publicznych. Pod wpływem prawodawstwa unijnego, ustawodawca postanowił »

Zamówienia w praktyce2021-08-02

Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej składaną przez miniPortal / ePUAP

Opinia UZP na gruncie nowego Prawa zamówień publicznych Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych Z dniem 1 stycznia »

Zamówienia w praktyce2021-05-14

Polubowne rozwiązywanie sporów w zamówieniach publicznych

Ustawa – Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (PZP), która weszła w życie 1 stycznia »

Zamówienia w praktyce2021-05-07

Termin składania ofert w postępowaniach na usługi społeczne prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego

Wyjątkowy charakter usług społecznych spowodował, że na gruncie ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo »

Zamówienia w praktyce2021-04-27

Stosowanie art. 15r oraz art. 15r(1) ustawy o COVID do umów o zamówienie publiczne zawieranych na gruncie poprzedniej ustawy Pzp

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID »

Zamówienia w praktyce2021-01-14

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Nowe Prawo zamówień publicznych w kontekście legalizacji UE – rozwiązania dla przedsiębiorców od stycznia 2021 roku”

Katarzyna Dziąćko, ekspert ds. zamówień publicznych W&W, poprowadzi szkolenie „Nowe Prawo zamówień publicznych w kontekście legalizacji UE – »

Zamówienia w praktyce2020-12-09

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Nowe prawo zamówień publicznych – nowe rozwiązania dla przedsiębiorców, w szczególności MŚP”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu „Nowe prawo zamówień publicznych – nowe rozwiązania dla przedsiębiorców, w szczególności MŚP”, »

Zamówienia w praktyce2020-07-10

Kolejne zmiany dotyczące udzielania zamówień publicznych w okresie epidemii wprowadzone Tarczą 4.0

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 »

Portal Zamówienia.org.pl

Na Portalu Zamówienia.org.pl publikowane są artykuły dotyczące wykorzystania w praktyce przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, najważniejszych zmian w przepisach regulujących procedury udzielania tych zamówień, zagadnień związanych z zamówieniami sektorowymi oraz ciekawych orzeczeń dotyczących szeroko pojętej tematyki udzielania zamówień przez zamawiających w rozumieniu ustawy PZP.

Portal tworzony jest przez prawników kancelarii Wawrzynowicz i Wspólnicy sp.k., jednej z wiodących polskich kancelarii zajmujących się doradztwem prawnym na rzecz przedsiębiorców działających w regulowanych sektorach gospodarki. Zespół Wawrzynowicz i Wspólnicy od wielu lat pracuje na rzecz zamawiających udzielających zamówień sektorowych (w szczególności związanych z projektami infrastrukturalnymi), jak i zamawiających klasycznych.