Zamówienia w praktyce

Praktycznie o zamówieniach publicznych

Zamówienia w praktyce2021-05-14

Polubowne rozwiązywanie sporów w zamówieniach publicznych

Ustawa – Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (PZP), która weszła w życie 1 stycznia »

Zamówienia w praktyce2021-05-07

Termin składania ofert w postępowaniach na usługi społeczne prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego

Wyjątkowy charakter usług społecznych spowodował, że na gruncie ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo »

Zamówienia w praktyce2021-04-27

Stosowanie art. 15r oraz art. 15r(1) ustawy o COVID do umów o zamówienie publiczne zawieranych na gruncie poprzedniej ustawy Pzp

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID »

Zamówienia w praktyce2021-01-14

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Nowe Prawo zamówień publicznych w kontekście legalizacji UE – rozwiązania dla przedsiębiorców od stycznia 2021 roku”

Katarzyna Dziąćko, ekspert ds. zamówień publicznych W&W, poprowadzi szkolenie „Nowe Prawo zamówień publicznych w kontekście legalizacji UE – »

Zamówienia w praktyce2020-12-09

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Nowe prawo zamówień publicznych – nowe rozwiązania dla przedsiębiorców, w szczególności MŚP”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu „Nowe prawo zamówień publicznych – nowe rozwiązania dla przedsiębiorców, w szczególności MŚP”, »

Zamówienia w praktyce2020-07-10

Kolejne zmiany dotyczące udzielania zamówień publicznych w okresie epidemii wprowadzone Tarczą 4.0

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 »

Zamówienia w praktyce2020-06-01

Nowe zasady prowadzenia postępowań odwoławczych w związku z epidemią COVID-19

Po prawie dwumiesięcznym okresie zawieszenia rozpraw i posiedzeń jawnych przed Krajową Izbą Odwoławczą, Izba ponownie zaczęła orzekać na »

Zamówienia w praktyce2020-04-04

Zmiana terminu wykładu „Zamówienia publiczne podczas epidemii SARS-CoV-2”

Szanowni Państwo, informujemy o zmianie terminu wykładu „Zamówienia publiczne podczas epidemii SARS-CoV-2”. Wykład odbędzie się 8 kwietnia 2020 »

Zamówienia w praktyce2020-04-02

Ułatwienia w zakresie zamówień publicznych w związku z epidemią COVID-19

31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych »

Zamówienia w praktyce2020-03-30

Wykład otwarty „Zamówienia publiczne podczas epidemii SARS-CoV-2”

Zapraszamy na wykład otwarty „Zamówienia publiczne podczas epidemii SARS-CoV-2” który wygłosi Katarzyna Dziąćko, ekspert W&W ds. zamówień publicznych. »