Zamówienia sektorowe

Zamówienia sektorowe

Zamówienia w praktyce2019-12-13

Projekty rozporządzeń: w sprawie progów UE oraz kursu euro

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczone zostały projekty dwóch rozporządzeń, które powinny zostać wydane i ogłoszone przed »

Zamówienia w praktyce2019-09-30

Zamówienia sektorowe wg nowego Prawa zamówień publicznych

W dniu 26 września 2019 r. Senat przyjął ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta. Ustawodawca zaplanował długie vacatio legis – ustawa wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2021 r., zatem zamawiający i wykonawcy będą mieli dużo czasu na przygotowanie się do nadchodzących, często »

Zamówienia w praktyce2019-09-25

Procedura uproszczona w świetle projektu nowego Prawa zamówień publicznych

Przedstawiamy kolejny artykuł z cyklu dotyczącego projektu nowego Prawa zamówień. Poprzednie dotyczyły umów w świetle projektu nowego Prawa zamówień publicznych oraz nowych obowiązków dla zamawiających przewidzianych w projekcie PZP. Istotną nowością przewidzianą w projektowanej regulacji jest wprowadzenie nowej, uproszczonej procedury dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów unijnych – w odrębnej jednostce ustawy, Dziale III. »

Zamówienia w praktyce2019-08-13

Umowy w świetle projektu nowego Prawa zamówień publicznych

12 lipca 2019 r. do Sejmu wpłynął projekt nowego Prawa zamówień publicznych (druk nr 3624), odbyło się już »

Zamówienia w praktyce2017-04-28

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Rozdział dotyczący udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi (dalej jako „usługi społeczne”) został wprowadzony do »

Zamówienia w praktyce2017-03-23

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Zamawiający w praktyce udzielania zamówień publicznych często spotyka się z sytuacją, kiedy musi zmienić treść ogłoszenia o postępowaniu »

Zamówienia w praktyce2016-09-07

Zamówienia sektorowe w liczbach – dane ze sprawozdania UZP za 2015 r.

Dnia 25 lipca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2015 r. Jak wskazano w Sprawozdaniu, w zeszłym roku zamawiający udzielający zamówień sektorowych stanowili 1,76% ogółu zamawiających, którzy złożyli roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach zgodnie z art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych. W roku 2015 na »

Zamówienia w praktyce2016-08-31

Zamówienia sektorowe po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Najnowsza nowelizacja Prawa zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 r. (a o której mowa była »

Zamówienia sektorowe2016-02-22

System kwalifikowania wykonawców – zamówienia sektorowe

Ustawa PZP daje zamawiającemu sektorowemu możliwość ustanowienia systemu kwalifikowania wykonawców. Czemu służyć ma takie rozwiązanie przyjęte w polskiej »

Zamówienia sektorowe2015-09-16

Zamówienia sektorowe w liczbach – dane ze sprawozdania UZP za 2014 r.

4,399 mld zł[1] – to największa wartość zamówienia udzielonego przez zamawiającego sektorowego (TAURON Wytwarzanie S.A) w 2014 r. »

Portal Zamówienia.org.pl

Na Portalu Zamówienia.org.pl publikowane są artykuły dotyczące wykorzystania w praktyce przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, najważniejszych zmian w przepisach regulujących procedury udzielania tych zamówień, zagadnień związanych z zamówieniami sektorowymi oraz ciekawych orzeczeń dotyczących szeroko pojętej tematyki udzielania zamówień przez zamawiających w rozumieniu ustawy PZP.

Portal tworzony jest przez prawników kancelarii Wawrzynowicz i Wspólnicy sp.k., jednej z wiodących polskich kancelarii zajmujących się doradztwem prawnym na rzecz przedsiębiorców działających w regulowanych sektorach gospodarki. Zespół Wawrzynowicz i Wspólnicy od wielu lat pracuje na rzecz zamawiających udzielających zamówień sektorowych (w szczególności związanych z projektami infrastrukturalnymi), jak i zamawiających klasycznych.