Szkolenia i doradztwo

Redaktorzy serwisu Zamowienia.org.pl i pracownicy kancelarii Wawrzynowicz i Wspólnicy sp. k. specjalizują się w Prawie zamówień publicznych i Prawie energetycznym oraz telekomunikacyjnym. Posiadają wieloletnie doświadczenie związane z doradztwem prawnym w zakresie obsługi procesu udzielania i pozyskiwania zamówień publicznych, a także zamówień poniżej progów stosowania ustawy PZP, prowadzonych zgodnie z wewnętrznymi regulacjami zamawiających.

Głównym ekspertem kancelarii W&W w dziedzinie zamówień publicznych jest Katarzyna Dziąćko, która kierowała przez wiele lat obszarem związanym z udzielaniem zamówień w przedsiębiorstwie z branży energetycznej, gdzie pełniła funkcję Dyrektora Biura Przetargów i Zamówień. Osobiście prowadziła lub nadzorowała liczne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym także reprezentowała zamawiającego w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Zakres udzielanych zamówień obejmował zarówno postępowania branżowe, jak i zamówienia z zakresu IT, robót ogólnobudowlanych, czy dostaw i usług administracyjnych. Ponadto tworzyła, rozwijała i nadzorowała system wewnętrznych regulacji w zakresie zamówień niepublicznych. Brała również udział w postępowaniach o udzielenie zamówień dofinansowanych ze środków UE.
Specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz szeroko pojętego zarządzania zakupami w przedsiębiorstwie.

O innych ekspertach kancelarii W&W przeczytać mogą Państwo na stronie internetowej: http://wawrzynowicz.eu/category/zespol/