Szkolenia

W celu otrzymania spersonalizowanej oferty szkoleniowej, prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@zamowienia.org.pl

Oferujemy prowadzenie szkoleń z zakresu zamówień publicznych uwzględniających potrzeby klientów i specyfikę branży. Szkolenia są zaprojektowane i dostosowane do każdego klienta, zarówno do zamawiającego, jak i wykonawcy. Prowadzimy zarówno szkolenia wewnętrzne, jak i zewnętrzne, uwzględniające m.in. następującą tematykę:

 1. Zmiany prawne w zakresie zamówień publicznych.
 2. Szkolenia dedykowane zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców.
 3. Zamówienia publiczne klasyczne (omówienie całego procesu lub wybranych zagadnień).
 4. Zamówienia publiczne sektorowe (omówienie całego procesu lub wybranych zagadnień).
 5. Udzielanie zamówień z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu zamówienia lub branży wykonawcy (przykładowo szkolenia dedykowane dla branży energetycznej, zamówienia publiczne w procesie inwestycyjnym).
 6. Zamówienia sektorowe podprogowe – zasady zorganizowania procesu.
 7. Zarządzanie zakupami – narzędzia poprawy efektywności procesu udzielania zamówień publicznych przewidziane w ustawie PZP.
 8. Formalno-prawne zagadnienia dotyczące zawierania umów – ze szczególnym uwzględnieniem umów o zamówienie publiczne.

Dotychczas przeprowadziliśmy następujące szkolenia:

 • Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, Wpływ wprowadzanych zmian
  na procedury stosowane w branży energetycznej i paliwowej
  , 10 maja 2016 r. w Warszawie, na zlecenie For Energy Consulting,
 • Prawo zamówień publicznych, Zamówienia sektorowe w praktyce Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, 22 grudnia 2015 r. w Poznaniu, szkolenie wewnętrzne,
 • Istotne aspekty prawne zawierania umów, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, 21 grudnia 2015 r. w Poznaniu, szkolenie wewnętrzne,
 • Prawo zamówień publicznych, Zamówienia sektorowe, 7 maja 2015 r. w Poznaniu, Koło Naukowe Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 29 sierpnia 2014 r., wrzesień 2014 r. w Poznaniu, szkolenie wewnętrzne.