Aktualności2019-03-21

Portal Zamówienia.org.pl objął Patronatem Medialnym V edycję Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego „Prawo z Energią”

Celem Konkursu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat prawa energetycznego w Polsce oraz podwyższanie kwalifikacji przyszłych prawników. W tym »

Aktualności2019-03-14

Obchody 100-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Portal Zamówienia.org.pl objął Patronatem Medialnym obchody 100-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1 »

Aktualności2019-02-27

Komisja Europejska prowadzi konsultacje w sprawie roli waluty euro w obszarze energii

UE jest największym importerem energii na świecie, ponieważ importuje ok. 90 % potrzebnej ropy naftowej i ok. 70 »

Aktualności2019-02-19

Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych

18 kwietnia 2019 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia z dnia 9 listopada 2018 r. o »

Aktualności2019-02-13

Najnowsze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące rażąco niskiej ceny

Na podstawie najnowszego orzecznictwa KIO można wskazać na następujące wnioski dotyczące zagadnień rażąco niskiej ceny: Zgodnie z art. »

Aktualności2019-02-07

Zmiana cen energii elektrycznej w umowach o zamówienie publiczne

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o »

Aktualności2019-02-04

Konieczność zakupu pojazdów napędzanych energią elektryczną lub gazem ziemnym

Przypominamy o wymogach zawartych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, dotyczących »

Aktualności2019-01-27

Elektronizacja zamówień – pierwsze doświadczenia

Od dnia 18 października 2018 r. wszyscy zamawiający zobowiązani są do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień powyżej progów unijnych w formie elektronicznej (jedynie dla zamówień poniżej tych progów obowiązek elektronizacji przesunięty został na dzień 1 stycznia 2020 r.). Doświadczenia pierwszych miesięcy stosowania art. 10a i nast. PZP pozwalają na wstępny przegląd podstawowych problemów, z jakimi »

Aktualności2019-01-23

Raport Komisji Europejskiej o cenach i kosztach Energii

Dnia 9 stycznia 2019 r. Komisja Europejska opublikowała dokument w sprawie cen i kosztów energii w Europie – Sprawozdanie »

Aktualności2019-01-22

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 Ministerstwo Energii przedstawiło do konsultacji projekt dokumentu „Krajowy plan »

Aktualności2019-01-15

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu – kryteria wyboru projektów

Trwają konsultacje publiczne dotyczące Projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze »

Aktualności2019-01-07

Nowe Prawo zamówień publicznych 2019

Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, w II kwartale 2019 roku Rada Ministrów planuje »

Energetyka2018-11-23

Polityka energetyczna Polski 2040

Ministerstwo Energii przedłożyło dziś do konsultacji projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040). W Polityce przedstawiono 8 kierunków rozwoju polskiej energetyki: optymalne wykorzystanie własnych zasobów energetycznych, rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej, dywersyfikacja dostaw gazu i ropy oraz rozbudowa infrastruktury sieciowej, rozwój rynków energii, wdrożenie energetyki jądrowej, rozwój odnawialnych źródeł energii, rozwój ciepłownictwa »

Energetyka2018-11-16

World Energy Outlook 2018

13 listopada bieżącego roku został opublikowany World Energy Outlook (WEO) przygotowany przez Międzynarodową Agencję Energii (MAE) – długoterminowa analiza »

Energetyka2018-10-19

Przedsiębiorstwa energetyczne częścią krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Zaledwie po 14 dniach od dnia ogłoszenia, czyli 28 sierpnia 2018 r., weszła w życie Ustawa o krajowym »