Zamówienia w praktyce2016-08-19

Wytyczne UZP dotyczące podziału zamówienia na części i uzasadnienia odstąpienia od dokonania takiego podziału

W dniu 28 lipca 2016 r. Prezes UZP opublikował na stronie internetowej UZP pytania i odpowiedzi dotyczące nowelizacji »

Zamówienia w praktyce2016-08-11

Przepisy wykonawcze do znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych już obowiązują

We wcześniejszym artykule pisaliśmy o projektowanych przepisach wykonawczych do ustawy PZP. Proces legislacyjny przebiegł bardzo szybko i przepisy te »

Zamówienia w praktyce2016-08-08

Przesłanki odrzucenia oferty po nowelizacji Prawa zamówień publicznych

28 lipca 2016 r. weszła w życie większość postanowień ustawy nowelizującej Prawo zamówień publicznych, o której pisaliśmy już »

Zamówienia w praktyce2016-07-22

Projektowane przepisy wykonawcze do znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2016 r., poz. 1020, opublikowana została nowelizacja PZP, tzn. »

Orzecznictwo2016-07-07

Istotna zmiana umowy w zamówieniach publicznych – nowelizacja, orzecznictwo i opinia UZP

Instytucja niedozwolonej zmiany umowy w prawie zamówień publicznych została już omówiona w artykule opublikowanym na Portalu Zamowienia.org.pl w »

Orzecznictwo2016-06-24

Niedozwolona zmiana umowy w sprawie zamówień publicznych – orzecznictwo i doktryna

Po dokonaniu oceny ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich – zamawiający zawiera z wybranym wykonawcą umowę o zamówienie »

Zamówienia w praktyce2016-06-13

Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)

W dniu 5 stycznia 2016 r. Komisja Europejska wydała Rozporządzenie wykonawcze nr 2016/7 ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego »

Zamówienia w praktyce2016-05-24

Projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych – przyjęty przez Sejm

W dniu 13 maja 2016 r. Sejm, po trzecim czytaniu, przyjął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – »

Orzecznictwo2016-05-11

Uchwała SN na temat dopuszczalności skargi od wyroku KIO dotyczącej zarzutów oddalonych w uzasadnieniu orzeczenia a nierozstrzygniętych w sentencji.

Sąd Najwyższy podjął uchwałę (z dnia 17 lutego 2016 r., sygn. akt: III CZP 111/15), zgodnie z którą: »

Aktualności2016-04-29

Znamy finalistów Konkursu Prawo z energią!

Portal Zamówienia.org.pl objął patronatem medialnym III edycję Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego „Prawo z energią”. 27 kwietnia 2016 r. »

Zamówienia w praktyce2016-04-15

Zamówienia in-house

Sformułowanie „zamówienia in house” nie funkcjonuje na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych, jest jednak stosowane w praktyce dla »

Zamówienia w praktyce2016-04-01

Projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych – po zmianach

W artykule „Projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych” (5.02.2016 r.) omówiliśmy rządowy projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych »

Zamówienia w praktyce2016-03-18

Możliwości ograniczenia zasady jawności w zamówieniach publicznych

Jedną z podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, określoną w art. 8 ustawy PZP, jest jawność postępowania o udzielenie »

Orzecznictwo2016-03-04

Zakaz zawarcia umowy o zamówienie publiczne – problemy w praktyce orzeczniczej wg KIO

Zakaz zawarcia umowy o zamówienie publiczne aktualizuje się, gdy jedna ze stron postępowania o udzielenie zamówienia wniesie odwołanie »

Zamówienia sektorowe2016-02-22

System kwalifikowania wykonawców – zamówienia sektorowe

Ustawa PZP daje zamawiającemu sektorowemu możliwość ustanowienia systemu kwalifikowania wykonawców. Czemu służyć ma takie rozwiązanie przyjęte w polskiej »