Zamówienia w praktyce2019-05-11

UZP: skan oferty spełnia wymogi ustawowe i wiąże zamawiającego

W dniu 19 kwietnia 2019 r. na stronie Urzędu Zamówień Publicznych opublikowano opinię dot. dopuszczalności stosowania skanu oferty »

Energetyka2019-04-01

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

Duża liczba przepisów prawnych, ich niespójność i niejednoznaczność, jak i liczne, nieraz uciążliwe obowiązki nakładane na obywateli i »

Zamówienia w praktyce2019-03-28

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych na gruncie PZP

W dniu 22 lutego 2019 r. została uchwalona Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia »

Aktualności2019-03-21

Portal Zamówienia.org.pl objął Patronatem Medialnym V edycję Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego „Prawo z Energią”

Celem Konkursu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat prawa energetycznego w Polsce oraz podwyższanie kwalifikacji przyszłych prawników. W tym »

Aktualności2019-03-14

Obchody 100-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Portal Zamówienia.org.pl objął Patronatem Medialnym obchody 100-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1 »

Aktualności2019-02-27

Komisja Europejska prowadzi konsultacje w sprawie roli waluty euro w obszarze energii

UE jest największym importerem energii na świecie, ponieważ importuje ok. 90 % potrzebnej ropy naftowej i ok. 70 »

Aktualności2019-02-19

Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych

18 kwietnia 2019 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia z dnia 9 listopada 2018 r. o »

Aktualności2019-02-13

Najnowsze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące rażąco niskiej ceny

Na podstawie najnowszego orzecznictwa KIO można wskazać na następujące wnioski dotyczące zagadnień rażąco niskiej ceny: Zgodnie z art. »

Aktualności2019-02-07

Zmiana cen energii elektrycznej w umowach o zamówienie publiczne

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o »

Aktualności2019-02-04

Konieczność zakupu pojazdów napędzanych energią elektryczną lub gazem ziemnym

Przypominamy o wymogach zawartych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, dotyczących »

Aktualności2019-01-27

Elektronizacja zamówień – pierwsze doświadczenia

Od dnia 18 października 2018 r. wszyscy zamawiający zobowiązani są do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień powyżej progów unijnych w formie elektronicznej (jedynie dla zamówień poniżej tych progów obowiązek elektronizacji przesunięty został na dzień 1 stycznia 2020 r.). Doświadczenia pierwszych miesięcy stosowania art. 10a i nast. PZP pozwalają na wstępny przegląd podstawowych problemów, z jakimi »

Aktualności2019-01-07

Nowe Prawo zamówień publicznych 2019

Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, w II kwartale 2019 roku Rada Ministrów planuje »

Energetyka2018-11-23

Polityka energetyczna Polski 2040

Ministerstwo Energii przedłożyło dziś do konsultacji projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040). W Polityce przedstawiono 8 »

Zamówienia w praktyce2018-09-19

Podział zamówienia na części – obowiązek czy uprawnienie zamawiającego? Najnowsze orzecznictwo

Art. 36 aa ust. 1 ustawy PZP wprowadzony nowelizacją z dnia 22 czerwca 2016 r. stanowi, że zamawiający może podzielić zamówienie na części. Zgodnie natomiast z art. 96 ust. 1 pkt 11 PZP w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza protokół, zawierający m.in. powody niedokonania podziału zamówienia na części. Regulacja ta jest transpozycją »