Zamówienia w praktyce2017-04-28

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Rozdział dotyczący udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi (dalej jako „usługi społeczne”) został wprowadzony do »

Zamówienia w praktyce2017-03-23

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Zamawiający w praktyce udzielania zamówień publicznych często spotyka się z sytuacją, kiedy musi zmienić treść ogłoszenia o postępowaniu »

Aktualności2017-03-13

Portal Zamówienia.org.pl – Patronem Medialnym kolejnej edycji Konkursu i Konferencji „Prawo z energią”!

Miło nam poinformować, że Portal Zamówienia.org.pl objął patronatem medialnym IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu i Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Energetycznego »

Zamówienia w praktyce2017-03-03

Pełnomocnictwo i prokura w zamówieniach publicznych

Właściwe umocowanie osób – zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy, jest niezwykle istotne dla zapewnienia ważności z »

Zamówienia w praktyce2017-02-16

Oferty równoważne w zamówieniach publicznych

 Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP, przedmiot zamówienia nie może być opisywany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że wystąpią trzy poniższe warunki łącznie: jest to »

Zamówienia w praktyce2017-02-01

Plany postępowań o udzielenie zamówień

Sporządzanie oraz publikacja planów postępowań o udzielanie zamówień publicznych to nowe obowiązki zamawiających, które realizowane mają być począwszy od 2017 r. Zgodnie z art. 13a ust. 1 PZP zamawiający klasyczni, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP, oraz ich związki nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu »

Zamówienia w praktyce2017-01-10

Konsekwencje nieskierowania przez wykonawcę wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ na etapie postępowania

W zamówieniach publicznych w wielu sytuacjach obowiązuje zasada, że wszelkie wątpliwości w postępowaniu powinny być interpretowane na korzyść »

Zamówienia w praktyce2016-11-17

Podmiotowe kryterium oceny ofert

Zgodnie z podstawową dla udzielania zamówień normą wyrażoną w art. 91 ust. 3 ustawy Pzp kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, … »

Zamówienia w praktyce2016-11-03

Procedura odwrócona oceny wykonawcy

Nowelizacją z dnia 22 czerwca 2016 r. wprowadzona została nowa możliwość dokonywania oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego … »

Aktualności2016-10-06

W&W patronem konferencji „Państwo a gospodarka”

Kancelaria Wawrzynowicz & Wspólnicy została patronem medialnym konferencji „Państwo a gospodarka. Prawne mechanizmy innowacji w gospodarce” organizowanej przez Katedrę Publicznego Prawa Gospodarczego oraz Koło Publicznego Prawa Gospodarczego UMK w Toruniu „Państwo a gospodarka” to cykl konferencji naukowych organizowanych od 2012 przez Katedrę Publicznego Prawa Gospodarczego oraz … »

Zamówienia w praktyce2016-09-29

Koszt jako kryterium oceny ofert

Zgodnie ze znowelizowanym art. 91 ustawy PZP, kryteriami oceny ofert są co do zasady cena … »

Zamówienia w praktyce2016-09-22

Wytyczne UZP dotyczące kwalifikacji podmiotowej wykonawców

Jedną z ważniejszych zmian wprowadzonych ostatnią nowelizacją ustawy PZP, której celem jest zmniejszenie formalnych obowiązków stawianych wykonawcom, jest wprowadzenie zasady, że wraz z ofertą (lub odpowiednio wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) wykonawca składa jedynie albo jednolity europejski dokument zamówienia (dla zamówień powyżej progów unijnych), albo odpowiednie oświadczenie … »

Zamówienia w praktyce2016-09-07

Zamówienia sektorowe w liczbach – dane ze sprawozdania UZP za 2015 r.

Dnia 25 lipca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2015 r. Jak wskazano w Sprawozdaniu, w zeszłym roku zamawiający udzielający zamówień sektorowych stanowili 1,76% ogółu zamawiających, którzy złożyli roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach zgodnie z art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych. W roku 2015 na »

Zamówienia w praktyce2016-08-31

Zamówienia sektorowe po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Najnowsza nowelizacja Prawa zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 r. (a o której mowa była »