Orzecznictwo

Orzecznictwo

Orzecznictwo2021-08-09

Zasada jawności postępowania i możliwość zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorcy – nowe orzecznictwo

Dnia 29 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok w postępowaniu odwoławczym w sprawie o sygn. akt »

Orzecznictwo2021-07-19

Proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu – nowe orzecznictwo

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 marca 2021 r. o sygn. akt KIO 356/21 Omówiony poniżej wyrok »

Orzecznictwo2021-04-13

Termin na złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SWZ

W ustawie z dnia 11 września 2019 r. – nowym Prawie zamówień publicznych (nPZP) zmieniono nazwę  „specyfikacji istotnych »

Zamówienia w praktyce2020-03-04

Podmiotowa weryfikacja zdolności wykonawców ubiegających się udzielenie zamówienia publicznego w świetle orzecznictwa KIO

Zamawiający na każdym etapie postępowania może uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności do realizacji zamówienia, jeżeli stwierdzi, »

Zamówienia w praktyce2020-02-06

Tajemnica przedsiębiorstwa – aktualne stanowisko KIO w odniesieniu do zastrzegania poszczególnych rodzajów dokumentów

W artykule „Tajemnica przedsiębiorstwa w najnowszym orzecznictwie – kiedy jej zastrzeżenie jest dokonane prawidłowo?” (https://zamowienia.org.pl/tajemnica-przedsiebiorstwa-w-najnowszym-orzecznictwie-kiedy-jej-zastrzezenie-jest-dokonane-prawidlowo/ ) omówione zostały »

Zamówienia w praktyce2020-01-31

Tajemnica przedsiębiorstwa w najnowszym orzecznictwie – kiedy jej zastrzeżenie jest dokonane prawidłowo?

Zasada jawności postępowania jest jedną z podstawowych zasad udzielania zamówień (art. 8 ust. 1 PZP) i może doznać »

Zamówienia w praktyce2020-01-17

Umowa ramowa – przedmiot zamówienia i wycena oferty w świetle orzecznictwa KIO

Instytucja umowy ramowej została uregulowana w przepisach art. 99-101b ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). W myśl art. 99 »

Zamówienia w praktyce2020-01-02

Zamówienia in-house – nowe podejście po wyroku TSUE C-285/18

Instytucja zamówień in-house, określona w art. 12 Dyrektywy klasycznej 2014/24/UE, wdrożona została do polskiego porządku prawnego na podstawie »

Zamówienia w praktyce2019-12-19

Interes w unieważnieniu postępowania jako interes w uzyskaniu zamówienia

Regulacja zwarta w art. 179 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) przyznaje możliwość »

Zamówienia w praktyce2019-12-05

Brak weryfikacji podmiotowej wszystkich wykonawców podstawą do kwestionowania czynności zamawiającego

Interes we wniesieniu odwołania wobec wyboru najkorzystniejszej oferty posiada każdy wykonawca, który został sklasyfikowany w rankingu ofert. W »

Portal Zamówienia.org.pl

Na Portalu Zamówienia.org.pl publikowane są artykuły dotyczące wykorzystania w praktyce przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, najważniejszych zmian w przepisach regulujących procedury udzielania tych zamówień, zagadnień związanych z zamówieniami sektorowymi oraz ciekawych orzeczeń dotyczących szeroko pojętej tematyki udzielania zamówień przez zamawiających w rozumieniu ustawy PZP.

Portal tworzony jest przez prawników kancelarii Wawrzynowicz i Wspólnicy sp.k., jednej z wiodących polskich kancelarii zajmujących się doradztwem prawnym na rzecz przedsiębiorców działających w regulowanych sektorach gospodarki. Zespół Wawrzynowicz i Wspólnicy od wielu lat pracuje na rzecz zamawiających udzielających zamówień sektorowych (w szczególności związanych z projektami infrastrukturalnymi), jak i zamawiających klasycznych.